Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Csodalámpások

Cikkek

2012.02.01

Zsolt 55,13-16

/ Menüpont: Csodalámpások / Hozzászólások: 0
 
Teljes bejegyzés

2012.01.24

Arany János Fülemile

/ Menüpont: Csodalámpások / Hozzászólások: 0

 
Teljes bejegyzés

2011.12.19

Cím nélkül

/ Menüpont: Csodalámpások / Hozzászólások: 0

 

 
Teljes bejegyzés

2011.11.30

Váci Mihály Kell lenni valahol egy őshazának

/ Menüpont: Csodalámpások / Hozzászólások: 0

Ének Kőrösi Csoma Sándorról

 
Teljes bejegyzés

2011.11.28

Elektronikus levélként érkezett,

/ Menüpont: Csodalámpások / Hozzászólások: 0

mint továbbitott üzenet.

Böjte Csaba ferences szerzetes gondolatai.

 
Teljes bejegyzés

2011.11.25

Márai Sándor Halotti beszéd - Szakácsi Sándor előadásában

/ Menüpont: Csodalámpások

 

Látjátok feleim szemtekkel, mik vagyunk.
Por és hamu vagyunk.
Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek.
Össze tudod még rakni a Margitszigetet?
Már minden csak dirib-darab, szilánk, avítt kacat.
A halottnak szakálla nőtt, a neved számadat.
Nyelvünk is foszlik, szakadoz, és a drága szavak
Elporlanak, elszáradnak a szájpadlat alatt.
A pillangó, a gyöngy, a szív már nem az, ami volt,
Amikor a költő még egy család nyelvén dalolt,
És megértették, ahogy a dajkaéneket
A szunnyadó, nyűgös gyerek álmában érti meg.
Szívverésünk titkos beszéd, álmunk zsiványoké,
A gyereknek Toldi-t olvasol, és azt feleli: oké.
A pap már spanyolul morogja koporsónk felett:
A halál gyötrelmei körülvettek engemet!
Az ohiói bányában megbicsaklik kezed,
A csákány koppan, és lehull nevedről az ékezet.
A tyrrheni tenger zúgni kezd, s hallod Babits szavát,
Krúdy hárfája zengi át az ausztrál éjszakát.
Még szólnak és üzennek ők, mély szellemhangokon,
A tested is emlékezik, mint távoli rokon.
Még felkiáltasz: Nem lehet, hogy oly szent akarat
De már tudod! Igen, lehet És fejted a vasat
Thüringiában. Posta nincs. Nem mernek írni már.
Minden katorga jeltelen, halottért sírni kár.
A konzul gumit rág, zabos, törli pápaszemét,
Látni való, untatja a sok okmány és pecsét. 
Havi ezret kap és kocsit. A Mistress s a baby
Fényképe áll az asztalán. Ki volt neki Ady?
Mi volt egy nép? Mi ezer év? Költészet és zene?
Arany szava? Rippli színe? Bartók vad szelleme?
Az nem lehet, hogy annyi szív Maradj nyugodt. Lehet.
Nagyhatalmak cserélnek majd hosszú üzenetet.
Te hallgass és figyelj. Tudjad, már él a kis sakál,
Mely afrikai sírodon tíz körmével kapál.
Már sarjad a vadkaktusz is, mely elfedi neved
A mexikói fejfán, hogy ne is keressenek.
Még azt hiszed, élsz? Valahol? És ha máshol nem is,
Testvéreid szívében élsz? Nem, rossz álom ez is.
Még hallod a hörgő panaszt: Testvért testvér elad
Egy hang aléltan közbeszól: Ne szóljon ajakad
Egy másik nyög: Nehogy, ki távol sír e nemzeten
Még egy hörög: Megutálni is kénytelen legyen.
Hát így. Keep smiling. És ne kérdjed senkitől: miért?
Vagy: Rosszabb voltam, mint ezek? Magyar voltál, ezért.
És észt voltál, litván, román Most hallgass és fizess.
Elmúltak az aztékok is. Majd csak lesz, ami lesz.
Egyszer kiás egy nagy tudós, mint avar lófejet,
A rádióaktív hamu mindent betemet.
Tűrd, hogy már nem vagy ember ott, csak osztályidegen,
Tűrd, hogy már nem vagy ember itt, csak szám egy képleten,
Tűrd, hogy az Isten tűri ezt, s a vad, tajtékos ég
Nem küld villámot gyújtani, hasznos a bölcsesség.
Mosolyogj, mikor a pribék kitépi nyelvedet,
Köszönd a koporsóban is, ha van, ki eltemet.
Őrizd eszelősen néhány jelződet, álmodat,
Ne mukkanj, amikor a boss megszámolja fogad.
Szorongasd még a bugyrodat, rongyaidat, szegény
Emlékeid: egy hajfürtöt, fényképet, költeményt 
Mert ez maradt. Zsugorian még számba veheted
A Mikó utca gesztenyefáit, mind a hetet,
És Jenő nem adta vissza a Shelley-kötetet,
És már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet,
És elszáradnak idegeink, elapad vérünk, agyunk,
Látjátok feleim szemtekkel, mik vagyunk?
Íme, por és hamu vagyunk.

 
Teljes bejegyzés

2011.10.16

Wass Albert Üzenet haza - Előadja Sinkovits Imre

/ Menüpont: Csodalámpások

 

 
Teljes bejegyzés

2011.10.11

Október 11-e kedd. 2011.

/ Menüpont: Csodalámpások

 

Kányádi Sándor
 
A prédikátor könyve
I.részének 9. versére
 
Ami volt ugyanaz lesz majd
és ami történt ugyanaz fog történni…
 
kiszolgáltatottnak lenni mit jelent
kérdezte a kisebbik fiam vacsora
közben a torkomon akadt a falat
riadtan nézhettem rá mert a tizen-
harmadik évében járó kisfiú szinte
bocsánatkérően kezdte magyarázni hogy
az utcán egy néni meg egy bácsi a
bácsi káromkodott is a káromkodást
értette nehogy elismételd szólt
rá az édesanyja te is mindent meg
hallasz amit nem kellene no persze
mondtam csak úgy ide is oda is hát nem
ti mondtátok hogy kérdezzek meg mindent
tőletek amit még nem értek hát persze
mondtam megint fölálltam s az utcára
szolgáló nyitott konyhaablakot ösztö-
nösen behajtottam majd becsuktam
annak rendje és módja szerint a
feleségem meg a lépcsőházra szolgáló
ajtóra vont a tekintetével sebtiben
párnázatot oda is lépett mintha csak
arról akarna meggyőződni sikerült-e
értem már értem ne is magyarázzatok kösz
még azt is mondta üvöltötte a bácsi hogy a
végén minket is mint a zsidókat kösz
köszönöm a finom vacsorát megszánt minket
bement a szobába mi pedig szótlanul
tettünk-vettünk a góluszban gettóban élő
családok történelmétől s no persze a
csukott ablaktól hirtelen megáporodott
levegőjű harmadik emeleti konyhában.
(1984)
 
 
 
 
 
 
Teljes bejegyzés

2011.10.06

Az aradi vértanúk.

/ Menüpont: Csodalámpások

Az 1848-49. évi magyar forradalom és szabadságharc leverését követő megtorlás során 1849. okt. 6-án Aradon kivégzett 13 honvéd főtiszt gyűjtőneve. A lázadással és felségsértéssel vádolt főtisztek közül az osztrák hadbíróság formális tárgyalás után Kiss Ernő altábornagyot és Scweidel József vezérőrnagyot golyó, Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Knezics Károly, Láhner György, Leininger-Westenburg Károly, Nagysándor József, Poeltenberg Ernő, Török Ignácz, Vécsey Károly vezérőrnagyokat és Lázár Vilmos ezredest kötél általi halálra ítélték. J.Haynau az ítéleteket jóváhagyta, Lázár és Dessewffy esetében golyó általi halálra változtatta. Az aradi vértanúkkal egy napon végezték ki Pesten Batthyány Lajost.

Október 6. közmegegyezéssel nemzeti gyásznap lett.

 

(Forrás: Mindenki lexikona)

 
Teljes bejegyzés

2011.09.16

Bartók Allegro Barbaro

/ Menüpont: Csodalámpások

                                               Kányádi Sándor

Bartók

egy szál hegedű

a tengeren

múlt és jelen

s tán a jövendő

 

süllyedőfélben

süllyedőben

 

csak a kapitány

két szeme

csak egy pillanatra

csukódott le

 

nagy baj nem lehet amíg

 velünk a zene

 

 
Teljes bejegyzés