Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2011.07.05

Példabeszédek könyve 6.rész

Kezességtől való óvás

Fiam! Ha kezes lettél a te barátodért és kezedet adván, kötelezted magadat másért:

2.Szádnak beszédei által estél törbe, megfogattattál a te szádnak beszédivel.

3.Ez miveld azért fiam és mentsd ki magadat, mert a te felebarátodnak kezébe jutottál: eredj, alázd meg magadat és kényszeritsd felebarátodat.

4.Még álmot se engedj szemeidnek, se szunnyadást szemöldökidnek.

5.Szabaditsd ki magadat, mint a zerge a vadász kezéből és mint a madár a madarásznak kezéből.

 

Restségtől való óvás

6.Eredj a hangyákhoz, te rest, nézd meg az ő útjait és légy bölcs!

7.Akinek nincs vezére, igazgatója, nagy ura,

8.Nyárban szerzi meg az ő kenyerét, aratáskor gyüjti eledelét,

9.Óh te rest, meddig fekszel? Mikor kelsz fel álmodból?

10.Még egy kis álom, még egy kis szunnyadás, még egy kis kéz-összefonás, hogy pihenjek;

11.Így jő el mint az útonjáró, a te szegénységed és a te szükölködésed, mint a paizsos férfiú!

Álnokságtól való óvás.

12.Haszontalan ember, hamis férfiú, aki álnok szájjal jár,

13.Aki hunyorgat szemeivel; lábaival is szól és ujjaival jelt ád.

14.Álnokság van az ő szívében, gonoszt forral minden időben, háborúságot indít.

15.Annakokáért hirtelen eljő az ő nyomorúsága, gyorsan megrontatik s nem lesz gyógyulása.

16.E hat dolgot gyűlöli az Úr, és hét dolog útálat az ő lelkének:

17.A kevély szemek, a hazug nyelv és az ártatlan vért ontó kezek,

18.Az álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszra sietséggel futó lábak.

19.A hazugságlehelő hamis tanú és aki szerez háborúságokat az atyafiak között!

Házasságtörésről való óvás.

20.Őrizd meg, fiam, atyád parancsolatját és anyád tanítását el ne hagyd.

21.Kösd azokat szívedre mindenkor, füzd a nyakadba.

22.Valahová mégysz. vezérel téged, mikor aluszol, őriz téged, mikor felserkensz, beszélget teveled.

23.Mert szövétnek a parancsolat és a tudomány világosság és életnek úta a tanító-feddések.

24.Hogy a gonosz asszonytól téged őrizzenek, az idegen asszony nyelvének hízelkedésétől.

25.Ne kívánd az ő szépségét szívedben és meg ne fogjon téged szemöldökeivel:

26.Mert a parázna asszony miatt jut az ember egy darab kenyérre és más férfi felesége drága életet vadász!

27.Vehet-e valaki tüzet az ő kebelébe, hogy ruhái meg ne égnének?

28.Vagy járhat-é valaki elevenszénen, hogy lábai meg ne égnének?

29.Így van, valaki bemegy felebarátjának feleségéhez, nem marad büntetlen, valaki illeti azt!

30.Nem útálják meg a lopót, ha lop az ő kívánságának betöltésére, mikor éhezik;

31.És ha rajta kapatik, hétannyit kell adnia, az ő házának minden marháját érette adhatja;

32.Aki pedig asszonnyal paráználkodik, bolond; aki magát el akarja veszeni, az cselekszi ezt!

33.Vereséget és gyalázatot nyer és az ő gyalázatja el nem töröltetik.

34.Mert a féltékenység a férfiú haragja és nem cselekszik kegyelmességgel a bosszúállásnak napján.

35.Nem gondol semmi váltsággal nem nyugszik meg rajta, még ha nagy sok ajándékot adsz is néki.