Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2015.01.21

Szepes Mária: A Mágus égre emelt varázspálcája

Szepes Mária

A Mágus égre emelt varázspálcája

 

Uránikus korszakunk kibontakozásával a technikai „pótszervek” használata fokozatosan háttérbe szorul, ami nem jelenti egyelőre az organikussá vált betegségek kémiai, sebészeti orvoslásának nélkülözhetőségét. De közel az idő, amikor a magas képzettségű, kiváló agyú gyógyítók kísérleteikkel, módszereikkel elhatolnak a testbe vetülő kórságok lelki okainak felismeréséhez, pszichikai módon való befolyásolásához, s így a testi betegségek megelőzéséhez. Nincs olyan zseniális orvos, aki ne tudná, az igazi gyógyítás a megelőzés. Szó sincs tehát itt tudatlan sarlatánokról, hályogkovácsok veszedelmes bicskájáról. bűvészinasok természeti törvényekbe belebabráló elvakultságról. A tudomány lelkiismeretes, képzett, a természet mágikus gyógyító módszereit figyelő, azok bölcs szisztémáiból alázattal tanuló, s így az összefüggések tudományát, a pszichológia karakterológia, bölcselet és természettudományok filozófiáját alkalmazva próbál az ember mindig egyedi lelki immunrendszeréhez hozzáférni, s megérteni sajátos reagálását, iszonyait, egyéni védekező rendszere megerősítésének bonyolult lehetőségeit. Az olyan orvos, aki nem jó pszichológus, karakterológus, filozófus, lehet bár a hivatásának áldozatkész, invenciózus művésze, számtalan diplomája ellenére sarlatán. Éppen annyira, mint a klasszikus orvostudomány nélkülözhetetlen beavatkozását becsmérlő, gátlástalan ál-természetgyógyászok, akik súlyossá vált betegségek veszélyét vállalva halálba küldik hiszékeny szenvedőiket. A természetgyógyászatnak persze vannak nagyszerű képviselői, lelkiismeretes művelői, akik maguk is képzett orvosok és szövetségben dolgoznak különböző fakultásokban képzett kollégáikkal. A homeopátia módszerei egyidősek az emberi szellem történeteivel.

  A nagy változás – a természettel s a betegségtünetek pszichikai okának felderítésével foglalkozás, a tudományos orvoslás irányában – azonban jelenünkben megindult és egyre inkább lelki-szellemi képességek közvetítésén keresztül érvényesül. Az egykori pszichikai kultúra kommunikációs és energetikai megoldásait a különböző kiterjedések erőinek felhasználása és a teremtő képzelet térösszevonó operációi váltják fel. Mivel az emberi agy a legtökéletesebb komputer, az észlelés módja mélyebb és magasabb rezgéseinek behangolása feleslegessé teszi majd a helyváltoztatásnak, kozmikus távolságok áthidalásának és az egyéni kapcsolatteremtésnek eddig ismert valamennyi formáját.