Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010.11.18

A mérleg.

Ki találta fel a mérleget? Ezen gondolkodok már 2 perce. Zseniális elme volt mindenesetre.  

 

 

Hermész (Mercurius)

Atyja Zeus volt, anyja Maja nympha, Atlas leánya, ki Arkadiában, a Kyllene hegység barlangjában lakott. Itt hozta világra fiát, ki azonnal születése napján ellopott Apollo pieriai gulyájából ötven darab ökröt. Kettőt ezekből levágott s a többit Pylos barlangjában rejté el. A levágott marhák beleit egy tekenős béka átlyuggatott héjára vonta s így feltalálója lett a lantnak. Apollo rájövén a tolvaj kilétére, bevádolta őt Zeus előtt; de aztán meglátván nála a lantot, ennek fejében nála hagyta a lopott ökröket. Hermest, különösen Arkadiában, mint a pásztorok istenét tisztelték. Ezen minőségében számos szerelmi kalandja volt a nymphákkal, kiknek egyike, Dryope, tőle szülte Pant, a tulajdonképeni pásztor-istent.
Hermes tiszteletének sokféle jelentése volt mind a görögöknél, mind a rómaiaknál. Ő volt az istenek hirnöke s kivált Zeusnak hűséges kisérője s megbizottja. E minőségben tünteti fel Aeschylos a «Leláncolt Prometheus»-ban és Plautus az «Amphitruo» című vígjátékban. - Zeus megbizásából ölte meg Argust is, ki a Hera által tehénné változtatott Iovat őrizte. Az alvilági isteneknek szintén hírnökűl szolgált s ő vezette a Styx folyóig az elhunytak árnyait. Ez értelemben neve Psychopompos. - Ő volt a kereskedés istene is, s a súly és mérleg feltalálója, sőt a tolvajok is mint védő istenüket tisztelték, s azt tartották róla, hogy a híres tolvajt, Autolykost is ő tanította.
A fentebbieken kívül még sok más találmányt tulajdonítottak neki, mint a számvetést, betűírást, csillagászatot, álomfejtést, kockajátékot; egyáltalában mindazt, mihez éles ész, ügyesség és furfangosság kivántatik. Tőle származott a szónoklat és a magyarázat tudománya, melyet róla Hermeneutikának neveznek, úgyszintén a testgyakorlat. Tiszteletére szobrokat állítottak fel az útszéleken, melyek útmutatóul szolgáltak s melyekre minden átmenő köteles volt egy-egy követ tenni.
Tisztelete igen el volt terjedve s Arkadián kívül csaknem minden görög városban voltak templomai. Rómában öt temploma állt, ünnepét május hónap 15-én tartották, s magát az egész hónapot anyjáról nevezték el.
Szakálltalan ifjú arccal, kurta, göndör hajjal ábrázolják, előre hajtott fejjel, gondolkozó tekintettel s vállára vetett könnyű ruhával. Kalapján és sarúin szárnyak vannak, melyek gyorsaságát jelentik az istenek megbizásainak végrehajtásában; kezével kigyóval átfont botot tart, mint a Psychopompos jelképét..