Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Igaz történet

 Gyökössy Endre Kézfogás a magasból részlet…

Megbékélés

 

  Nagyon szerették egymást mind a négyen – az édesapa kis tisztviselő volt, az édesanya dolgozgatott valami háziipari munkát, két gyermekük – ikerpár – tizennyolc éves, már leérettségiztek és munkába mentek, hogy könnyebb legyen a család élete. Mindenki úgy ismerte őket: a mintacsalád. Összetartottak, szerették és támogatták egymást. Elhatározták, hogy életükben először elmennek mind a négyen együtt egy olcsó helyre nyaralni, ezért úgy döntöttek, hogy az édesapa íróasztalán lévő egyszerű kis bádogperselybe minden hónapban mindenki beleteszi a fizetésének egy kis részét, így a nyár kezdetére együtt lesz az első közös nyaralásnak az összege.

  Meg is indult ez az örömös gyűjtés, csak egyvalami megzavarta az örömüket: a nagyleány valahogy elvesztette a lába alól a talajt, egyre később járt haza – nem tudta mindig megmondani, hogy hol volt -, aztán már nem is volt hajlandó a szülők egyre riadtabb kérdezősködésére választ adni. Egyre követelőbb lett, jeleneteket rendezett azért, hogy a munkatársának mohair pulóverje van, neki csak gyapjú, hogy minden rendes lány csináltatja a cipőjét, őneki készen kell venni – a családi kasszába beleadott kis kosztpénzt is vissza - visszakérte. – Szóval ez megzavarta a családi együttest, de azért ment az élet, valahogy döcögött tovább.

folytatása következik

 

  Aztán elkövetkezett az a kora nyári nap, amikor a vasárnapi ebéd után az édesapa azt mondta: - No, most már kibontjuk a perselyt, és leelőlegezzük a nyaralást, hogy végre együtt üdülhessünk mind a négyen! – A kis kulcsocskával kinyitotta a bádogperselyt, az asztalra borította a tartalmát – elsápadt – aztán lerogyott, mert a perselyben még annyi pénz sem volt, mint amennyit ő maga egyedül beletett.

  Akkor ez az addig békés és nyugodt család felrobbant, nagy jelenet játszódott le, és a leány, mint ahogy ilyenkor teszik azok, akiknek rossz a lelkiismeretük, egy nagy hisztériás roham után lekapta a szekrény tetejéről a bőröndöt, beledobálta a ruháit, nagy dörrenéssel bevágta az addig csöndes családi otthon ajtaját, és elment hazulról.

  Ettől kezdve ez a családi otthon olyan lett, mint a kripta. Tudták, hogy valahol egy munkatársánál szállt meg a leány, de nem beszéltek róla. Mindenki lehajtott fejjel ette meg az ebédjét meg a vacsoráját, senki se ejtette ki a nevét, de mindenki rágondolt.

 Teltek a hetek, a hónapok – hosszú hónapok, az apa egyre szomorúbb lett és fogyott, az anya egyre könnyesebb, a fiú dupla műszakot vállalt, hogy lekösse magát és több pénzt keressen.

folytatása következik.

  Egy nap csengetett a postás, és pénzes levelet hozott a fiúnak. Kiderült, hogy a kereszapja küld neki egy elég nagy összeget; csodálkozott rajta, mert a keresztapjától eddig még soha nem kapott pénzt. Amikor elolvasta  a levelet, hirtelen megdobbant a szíve, zsebébe gyűrte a pénzt, és elrohant. Nagyot járt és sétált, aztán hazajött, odaállt a szülei elé – éppen vacsoráztak -, és azt mondta az apjának:

-          Apám, itt a pénz! Én nyitottam ki a perselyt! Itt a pénz, és engedd meg, hogy elmenjek a húgomért!

  Az apa nem nézett fel a tányérról, csak annyit mondott:

-          Eredj el, hozd haza!

    Amikor hazajött a két testvér, még mindig az asztalnál ültek, az apa fölállt, megcsókolta a lányát, az anya megfogta és bevitte a fürdőszobába, ahol várta a melegvíz – és akkor egymásnak szembe állt a két férfi. A fiú akart valamit mondani, az apa azonban hirtelen leintette és azt mondta:

-          Ne szólj semmit! Tudom, hogy a húgod vitte el a pénzt. Tudom, hogy azért vállaltál két műszakot, hogy kipótold, de tudom, hogy nem ment és a keresztapádon keresztül küldtem a pénzt, mert tudtam hogy ezt fogod csinálni! Köszönöm fiam! Több szó ne essék róla, most már csak az a fontos, hogy aki hazajött, ezentúl úgy érezze magát itthon, hogy ez többé elő ne forduljon.

Vége.

 

Utószó:

Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltet minket önmagával Krisztus által. (2Kor. 5,17-18)

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.